Yazar: İlteriş H. Kutlu

Felsefeİlteriş H. Kutlu Görüntülemeler:122

Modern Demokrasilerin İmparatorluk Praxisleri

Demokrasilerin yaklaşık yüz, yüz elli yıllık mazilerine baktığımızda monarşilerin dünya tarihine bıraktıkları en büyük...

Daha Fazlası

Felsefeİlteriş H. Kutlu Görüntülemeler:281

Şeriatın Semiyoloisi

Bir toplumun entelektüellik seviyesi, o toplumun kamuoyunu meşgul eden tartışmalarının ne oranda ilmî, fikrî temelli, muhakeme...

Daha Fazlası

Dinler Tarihiİlteriş H. Kutlu Görüntülemeler:143

ABRAHAM Epistemik Önder/Princeps Epistolaris

“Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim.” Tekvin-12/2 “İbrahim’in çocukları olsaydınız, İbrahim’in...

Daha Fazlası

Edebiyatİlteriş H. Kutlu Görüntülemeler:140

Çağdaş Romanın Etymon Spiritüel’i Olarak Din

Üzerinde üstünkörü tartışılan edebî “problem”lerden birisi de din ile edebiyat arasındaki organik ilişkidir. Türkiye’nin...

Daha Fazlası

Felsefe Görüntülemeler:64

Doğu’nun Entelektüel Tarihi Değer ve Muhayyileyi Nasıl Algıladı?    

Edward Said’in, oryantalistlerin piri olarak nitelediği Gustave von Grunebaum 1964 yılında yayımladığı Modern Islam: The Search...

Daha Fazlası

FelsefeTarih Görüntülemeler:82

Bir Seyahatname ve Oryantalizmin Ayak Sesleri

Batı zihninde Müslüman-Türk imgesinin mekandan ve coğrafyadan arındırılıp kültürel, bilişsel ve varoluşsal bir zemine...

Daha Fazlası

Felsefe Görüntülemeler:92

“Ne Tasannu’ Bilir, Çünkü Ne Sanatkâr”: Bir Mehmet Akif Yazısı

Bir İslam entelektüeli olan Mehmet Akif’in doğumunun ve vefatının sene-i devriyelerine ithafen… Mehmet Akif’in, “Şark’ın...

Daha Fazlası

Felsefe Görüntülemeler:93

Öznenin Nesneye Muhtaçlığı ve Tahakkümü

Özne (fâ’il) ile nesne (mef’ûl) arasındaki ilişki, öznenin nesneye yüklediği anlamla başlar. Bir anlam kapsamında olmasa bile...

Daha Fazlası

Felsefe Görüntülemeler:88

Studia Humanitatis’in İki Ciheti: Batı’sı & Doğu’su – II. Doğu: ‘Ulûmü’l- meşhûr ve Aydınlığın Orta Çağ’ı

Zamanla tarih, etik felsefe, hukuk ve şiiri de studia humanitatisin birer disiplini olarak bünyesine katan artes liberales, her ne kadar...

Daha Fazlası

Felsefe Görüntülemeler:104

Toplumsal Muhayyile Olarak Cumhuriyet ve Yeni Toplum Tasavvurunun Kavramsal Temelleri

“Cumhuriyet ahlâkî fazîlete dayanan bir irâdedir.” Fazîlet (فضيلت) kavramı Ar. f,z,l (فضل) sülasi mastarından...

Daha Fazlası
Close