Felsefe

Felsefeİlteriş H. Kutlu Görüntülemeler:90

Modern Demokrasilerin İmparatorluk Praxisleri

Demokrasilerin yaklaşık yüz, yüz elli yıllık mazilerine baktığımızda monarşilerin dünya tarihine bıraktıkları en büyük...

Daha Fazlası

Adem YılmazFelsefe Görüntülemeler:56

Quentinvâri Siyaset mi?: Aptallığın Üretimi ve Pekiştirilmesi

Philip Roth’un Öfke’sinin hemen başlarında mantıksızlık ve mankafalılık karşısında zırıl zırıl ağlamaya, çaresizliğin...

Daha Fazlası

Felsefeİlteriş H. Kutlu Görüntülemeler:281

Şeriatın Semiyoloisi

Bir toplumun entelektüellik seviyesi, o toplumun kamuoyunu meşgul eden tartışmalarının ne oranda ilmî, fikrî temelli, muhakeme...

Daha Fazlası

Adem YılmazFelsefe Görüntülemeler:38

Utanç Sonrası Çağda Adalet Fikrini Korumak

Sadakatin Tasfiyesi ve Sevgisizlik Fragmanları – 1 Nişanlısı gelinlik denerken mağaza görevlisi kadının telefon numarasını...

Daha Fazlası

Felsefe Görüntülemeler:69

Bir İdeoloji Biçimi Olarak Sinizm

Bilindiği üzere, ideolojinin Kapital‘deki temel varsayımı; kendi fiilî koşullarını yanlış tanımayı, toplumsal...

Daha Fazlası

Felsefe Görüntülemeler:63

Doğu’nun Entelektüel Tarihi Değer ve Muhayyileyi Nasıl Algıladı?    

Edward Said’in, oryantalistlerin piri olarak nitelediği Gustave von Grunebaum 1964 yılında yayımladığı Modern Islam: The Search...

Daha Fazlası

FelsefeTarih Görüntülemeler:81

Bir Seyahatname ve Oryantalizmin Ayak Sesleri

Batı zihninde Müslüman-Türk imgesinin mekandan ve coğrafyadan arındırılıp kültürel, bilişsel ve varoluşsal bir zemine...

Daha Fazlası

FelsefeSiyaset Görüntülemeler:56

Bir Yanlış Anlaşılma veyahut Yanılmış Batılılaşma

Batı’da meydana gelen modernleşme hareketi Doğu’nun bünyesinde doğal bir varlık sahasını üretme konusunda başarısızlığa...

Daha Fazlası

DenemeFelsefe Görüntülemeler:60

Ömür Biter, Aptallık Bitmez, Aşk da Öyle

Bozulmuş, istismar edilmiş aşk ve yalnızlık tanımları altında sürüklenen ruh durumlarımız son kertede kendini haklı...

Daha Fazlası

Felsefe Görüntülemeler:91

“Ne Tasannu’ Bilir, Çünkü Ne Sanatkâr”: Bir Mehmet Akif Yazısı

Bir İslam entelektüeli olan Mehmet Akif’in doğumunun ve vefatının sene-i devriyelerine ithafen… Mehmet Akif’in, “Şark’ın...

Daha Fazlası
Close