CUMHURİYET’İN 100. YILI MESAJIMIZ

Cumhuriyet, vasıfsız tebaayı sorumlu yurttaşa dönüştüren bir farkındalık rejiminin, bir değerin ve bir faziletin adıdır.

 

Cumhuriyet, yalnızca monarşinin bir reddiyesi değil aynı zamanda da demokrasinin tiranlığa dönüşmesini engelleyen kurumsal bir ihtimam, bir bariyerdir. Dolayısıyla bir siyasal rejim olarak Cumhuriyet; kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, anayasal devlet ve sınırlı iktidar gibi en temel liberal önermeleri benimseyen ideolojik künyeye sahiptir. Cumhuriyet, ideal yönetime dair evrensel ilkeleri yurttaşlara özgü biçimlere dönüştüren ve her daim evrensel ile yerel arasında bir denge gözeten sistemdir. Bu yönüyle aşkın öğretileri, yurttaşlığa dayalı failliğin içkin tecrübesi haline getirebilen yegane siyasal rejimdir.

 

Cumhuriyet rejiminin yukarıda özetlenen ideal tarifine henüz kavuşamayan Türkiye Cumhuriyeti, düvel-i muazzamanın hasta adam dediği bir devletin yerine ve o devlete son ana kadar refakatçilik yapan bir kadro tarafından tam 100 yıl önce bugün kuruldu. Milletlerin tarihteki istedikleri noktadan başlayarak mesafe katedemeyeceğinin farkında olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki kurucu kadro, geçmişe ağıt yakıp nostaljiye saplanmak yerine bin bir türlü imkansızlığa rağmen medeniyet meşalesini tutuşturmaya cüret etti. İşte asri olanı yakalamayı hedefleyen bu cüretin sayesindedir ki sefaletin, çatışmaların, krizlerin, istikrarsızlığın kol gezdiği coğrafyamızın en berrak ve rakipsiz tasviri -kusurlu demokrasisine rağmen- Türkiye Cumhuriyeti’dir.

 

Yakın siyasi tarihimiz, Cumhuriyet değerlerinin “ontolojik” anlamda tartışmaya açılmasının yol açtığı vahametlerle doludur. Ülkece tek çıkış yolumuz, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak ve bunları çağın gerekliliklerine göre geliştirmektir. Atatürk’ün 100 yıl önce yaktığı Cumhuriyet ocağından bugüne kül değil, kor taşımaktır.

 

Demokrasimizin, Cumhuriyet değerleriyle taçlanması temennisiyle…

 

Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlu olsun.

İSMİMİZİN ÇIKIŞ HİKAYESİ

Kimi mekanlar vardır ki, sıradan fizikî bir yer olmanın çok ötesinde zihnî ve toplumsal vasıflara da sahiptirler ve tarihe ev sahipliği yaparlar. Mekan, zamanla kurulan ilişkiyi tasnif edip geçmişe ve geçmişten ilhamla bugüne Mekan yalnızca tarihe yön veren hususiyetleri de bulunmaktadır. Mekan yalnızca mimari estetiğinin bir takdiri değildir. Mekan, zamanla kurulan ilişkiyi tasnif edip maziye ve maziden ilhamla bugüne ilişkin bir hikaye yazılmasını da kolaylaştırır. İşte Sultan V. Murat’ın Fikirtepe’deki köşkü de meşrutiyet gibi önemli bir siyasî gelişmenin arifesinde kilit rol üstlenmiştir. Devrin meşrutiyet rejimi taraftarı bürokratları, Veliaht Murat’ın bugün artık mevcut olmayan Fikirtepe’deki köşkünde bir araya gelerek hürriyet ve meşrutiyet temalı gizli görüşmeleri bu mekanda yapmışlardır. Hikayemizin çıkış noktası da esasen bu tarihi anekdota dayanır.

Visited 1.296 times, 1 visit(s) today
Close