7:50 am Beynelmilel Münasebetler

İsrail-Filistin Savaşı’nda ABD ve Rusya | Bekir Ali Yüksel & Sabir Askeroğlu & Çağatay Abuşoğlu

Bekir Ali Yüksel, Sabir Askeroğlu ve Çağatay Abuşoğlu İsrail Filistin Savaşında ABD ve Rusya’nın tutumlarını ve geleceğe dönük öngörülerini tartışıyorlar.

Visited 26 times, 1 visit(s) today

Close