10:25 pm Bab-ı Ali Postası

Hilafet, Son Halife, Hilafetin Kaldırılışı | Y. S. Birtane, Mustafa B. Bozkurt, Kutlu Altay Kocaova

Yavuz Selim Birtane’nin sunduğu Bab-ı Ali Postası’nın bu bölümünde hilafet, son halife ve hilafetin ilgası konuşuluyor.

Yavuz Selim Birtane’nin sunduğu Bab-ı Ali Postası’nın bu bölümünde hilafet, son halife ve hilafetin ilgası konuşuluyor.

Visited 23 times, 1 visit(s) today

Close