Yazar: Yonca Gökalp

Yonca Gökalp Görüntülemeler:24

İmgesel-Simgesel Özdeşleşme; İdeal Ego-Ego İdeali

İmgesel ve simgesel özdeşleşme (ideal ego; Idealich ile ego ideali, Ich-ideal) arasındaki ilişki, Alain Miller’ın deyimiyle,...

Daha Fazlası

PsikolojiYonca Gökalp Görüntülemeler:32

İnancın Dışsal Statüsü

Meta fetişizmine ilişkin klasik okumayı Slavoj Zizek yeni bir yoruma tabi tutmaktadır: İnsan emeği ürünlerinin metalar biçimini...

Daha Fazlası

EkonomiYonca Gökalp Görüntülemeler:22

Meta Fetişizmi, Kayan Matris Semptomu

Marx ile Freud’un fetişizm kavramını kullanımı arasındaki akrabalık her ikisinin de terimin işe koşulduğu tarihsel...

Daha Fazlası

TarihYonca Gökalp Görüntülemeler:39

Sapkınlığın Gizli Tarihi-1

Suç, insan türünün özelliğidir ama her şeyden önce gizli özelliğidir. Bataille Bu yazı dizisini okuyanlar bireysel sapmalardan...

Daha Fazlası

Felsefe Görüntülemeler:70

Bir İdeoloji Biçimi Olarak Sinizm

Bilindiği üzere, ideolojinin Kapital‘deki temel varsayımı; kendi fiilî koşullarını yanlış tanımayı, toplumsal...

Daha Fazlası

Psikoloji Görüntülemeler:97

Lacan ve Psikanalizin Toplumsal Etiği

Bilindiği üzere psikanaliz, en güçlü olduğu dönemlerde dahi, temel bir teorik paradigma haline gelmemiştir. Psikanalizin klinik...

Daha Fazlası

Ekonomi Görüntülemeler:40

Toplumsal Semptom

Bilindiği üzere semptom; kendi evrensel temelini yıkan tikel bir unsur, ait olduğu takımı/genusu bozan bir türdür. Lacan’a...

Daha Fazlası

Agora Görüntülemeler:39

Liberal Ütopya: Küresel İnsanlık Nosyonundan Çokkültürlü Kastlara Yeni Kapitalist Kimlik

Seçkinci ve çokkültürcü liberalizmin sahteliği, içerik ve biçim arasındaki gerilimde yatmaktadır. Kendisini etnik kimliğin...

Daha Fazlası

Siyaset Görüntülemeler:38

Kadına Yönelik Şiddet Değil; Cinsel Terör

*Röportaj kaydından derlenmiştir. Hypatia Erkek çalışma arkadaşları ve/veya duygusal bağlılıklarının ilişkiselliği içinde...

Daha Fazlası
Close