Yonca Gökalp

PsikolojiYonca Gökalp Görüntülemeler:52

Semptomun Diyalektiği

Lacan’da bastırılmış olan nereden geri döner sorusunun cevabı “gelecekten”dir. Ona göre “Semptom başlangıçta...

Daha Fazlası

FelsefePsikolojiYonca Gökalp Görüntülemeler:30

Antagonizma Olarak Gerçek, Özgürlüğün Gerçek Statüsü

Gerçek hem doğrudan erişimin olanaksız olduğu hem de erişimi önleyen engeldir: Kavrayış sınırlarımızı aşan ve şeyi...

Daha Fazlası

FelsefePsikolojiSiyasetYonca Gökalp Görüntülemeler:26

İdeolojik Antioksidanlar

Bugünün toplumsal gerçekliği, geç kapitalist küresel pazar, Marx’ın gerçek soyutlamanın gücü olarak tanımladığı şeyin...

Daha Fazlası

PsikolojiYonca Gökalp Görüntülemeler:71

İdeolojik Jouissance

Bilindiği üzere Aydınlanma’nın başat öğretisi “aklını kullan” buyruğunun çeşitlemeleridir. Kant, Aydınlanma Nedir?...

Daha Fazlası

PsikolojiYonca Gökalp Görüntülemeler:18

Simgeselleştirmeye Direnen Çekirdek

Simgeselleştirmeye direnen şey, farklı stratejiler yoluyla nötralize etmeye ya da simgesel düzenle bütünleştirmeye çalışmamıza...

Daha Fazlası

EkonomiYonca Gökalp Görüntülemeler:21

Artı(k) Değer, Artı(k) Keyif

Marksist perspektife içkin egemen ideolojik bakış, toplumsal ilişkilerin bütünlüğünü gözden kaçıran “kısmi” bir...

Daha Fazlası

PsikolojiYonca Gökalp Görüntülemeler:144

Nazi İdeolojisinde Yahudi’nin Konumu ve Toplumsal Fantazi

Zizek, Lacancı psikanalizin ünlü “Che voi, aslında benden ne istiyor” sorusunu ırkçılık örneğiyle örtüştürerek...

Daha Fazlası

Yonca Gökalp Görüntülemeler:31

İmgesel-Simgesel Özdeşleşme; İdeal Ego-Ego İdeali

İmgesel ve simgesel özdeşleşme (ideal ego; Idealich ile ego ideali, Ich-ideal) arasındaki ilişki, Alain Miller’ın deyimiyle,...

Daha Fazlası

PsikolojiYonca Gökalp Görüntülemeler:41

İnancın Dışsal Statüsü

Meta fetişizmine ilişkin klasik okumayı Slavoj Zizek yeni bir yoruma tabi tutmaktadır: İnsan emeği ürünlerinin metalar biçimini...

Daha Fazlası

EkonomiYonca Gökalp Görüntülemeler:40

Meta Fetişizmi, Kayan Matris Semptomu

Marx ile Freud’un fetişizm kavramını kullanımı arasındaki akrabalık her ikisinin de terimin işe koşulduğu tarihsel...

Daha Fazlası
Close