Yonca Gökalp

Yonca Gökalp Görüntülemeler:22

İmgesel-Simgesel Özdeşleşme; İdeal Ego-Ego İdeali

İmgesel ve simgesel özdeşleşme (ideal ego; Idealich ile ego ideali, Ich-ideal) arasındaki ilişki, Alain Miller’ın deyimiyle,...

Daha Fazlası

PsikolojiYonca Gökalp Görüntülemeler:32

İnancın Dışsal Statüsü

Meta fetişizmine ilişkin klasik okumayı Slavoj Zizek yeni bir yoruma tabi tutmaktadır: İnsan emeği ürünlerinin metalar biçimini...

Daha Fazlası

EkonomiYonca Gökalp Görüntülemeler:21

Meta Fetişizmi, Kayan Matris Semptomu

Marx ile Freud’un fetişizm kavramını kullanımı arasındaki akrabalık her ikisinin de terimin işe koşulduğu tarihsel...

Daha Fazlası

TarihYonca Gökalp Görüntülemeler:38

Sapkınlığın Gizli Tarihi-1

Suç, insan türünün özelliğidir ama her şeyden önce gizli özelliğidir. Bataille Bu yazı dizisini okuyanlar bireysel sapmalardan...

Daha Fazlası
Close