12:21 pm Tuluat

12 Eylül Ne Değildir? | İlteriş Ergun & Özhan Değirmencioğlu | Tuluat #1

Tuluat’ın ilk programı 12 Eylül’de başladı. Bu vesileyle bir kavram olarak 12 Eylül Darbesi’nin alışılagelmiş anlamlarının dışındaki yansımalarını yeniden düşünmeye çalıştık. Bundan sonraki programlarda da Türkiye’nin toplumsal hayatı ve siyasal tarihine dair kavramları konuşmaya ve sorgulamaya devam edeceğiz.

Visited 20 times, 1 visit(s) today

Close