Etiket: farabi

Felsefe Görüntülemeler:104

Toplumsal Muhayyile Olarak Cumhuriyet ve Yeni Toplum Tasavvurunun Kavramsal Temelleri

“Cumhuriyet ahlâkî fazîlete dayanan bir irâdedir.” Fazîlet (فضيلت) kavramı Ar. f,z,l (فضل) sülasi mastarından...

Daha Fazlası

Felsefe Görüntülemeler:131

Studia Humanitatis’in İki Ciheti: Batı’sı & Doğu’su

     I. Batı: Septem Artes Liberales ve Orta Çağ’ın Aydınlığı Beşerî ilimlerin sınıflandırılması...

Daha Fazlası
Close