2:00 pm Siyaset

Türk Gençlerinin Siyasete Katılımı: Bir Sorumluluk, Bir Fırsat

Türkiye’nin geleceği, gençlerinin siyasete ne ölçüde katıldığına, bu katılımın nasıl gerçekleştiğine ve bu süreçte hangi değerlerin öne çıktığına bağlıdır. Ancak genel bir bakış açısıyla Türk gençlerinin siyasete katılımı yeterli seviyede değildir. Bu, hem bir sorumluluk eksikliğini hem de yararlanılmamış bir fırsatı temsil eder. Gençler, çoğu zaman siyasi süreçlerden uzak, kendi iç dünyalarında yaşamayı tercih etmektedirler. Oysa gençlik, değişimin en dinamik unsurudur ve bu değişim, ancak aktif katılımlarıyla mümkündür. Türkiye’nin sosyoekonomik ve kültürel sorunları göz önüne alındığında gençlerin siyasete etkin bir şekilde dahil olmaları, sadece kendi gelecekleri için değil aynı zamanda ülkelerinin sürdürülebilir kalkınması için de kritik öneme sahiptir.

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi ve stratejik konum, dış politika dinamikleri ve komşularıyla ilişkileri, gençlerin bu süreçte daha bilinçli ve donanımlı olmalarını zorunlu kılar. Siyasete gençlerin katılımı, sadece oy kullanmak, partiye üye olmak ya da gösterilere katılmak değil aynı zamanda kamuoyu oluşturmak, politika geliştirmek ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak gibi çok daha geniş bir yelpazeyi kapsar. Türk gençlerinin siyasete olan ilgisizliği ya da yetersiz katılımı, demokrasinin işleyişi ve toplumun genel refahı için bir kayıptır. Aynı zamanda, bu durum gençlerin kendi geleceklerini, kariyerlerini ve yaşam standartlarını doğrudan etkileme fırsatını da kaçırmaları anlamına gelir. Ancak bu mevcut durum aşılmaz bir engel değil tam tersine, dönüştürülebilir bir dinamiktir. Gençlerin siyasete etkin bir şekilde katılımları için gereken en önemli unsurlardan biri, onlara bu sürecin ne kadar önemli olduğunu gösterip onları bu yönde teşvik etmektir. Ancak bu şekilde, Türk gençleri toplumda daha aktif bir rol oynayabilir ve ülkelerinin geleceğine yön verebilirler.

Eğitim ve Farkındalık

Türk gençlerinin siyasete katılımının ilk ve en kritik aşaması, doğru ve etkin bir eğitim sürecidir. Eğitim sistemimizde sıkça rastladığımız ezberci ve sınav odaklı yaklaşım, gençlerin eleştirel düşünebilme yeteneklerini sınırlamaktadır. Bu durum, onları siyaseti sadece bir yarış veya güç mücadelesi olarak görmeye itebilir. Öte yandan, okullarda demokrasi eğitimi, insan hakları ve yurttaşlık bilinci gibi konulara daha fazla yer verilebilir. Gençler öğrenci konseyleri, model Birleşmiş Milletler konferansları ve sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla siyasi süreçlere ve toplum yönetimine dair temel ilkeleri pratiğe dökebilirler. Ayrıca gençlerin politika ve yurttaşlık konularında daha donanımlı olmaları için üniversitelerde de çeşitli seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlenmelidir.

Sosyal Medya ve Bilgiye Erişim

Teknolojinin getirdiği imkanlar sayesinde gençler artık siyasi süreçlere ve bilgilere daha hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmektedirler. Ancak bu erişim, çoğu zaman dozunda ve kaliteli olmamaktadır. Sosyal medya platformları, gençler için siyasi fikirlerin ve kampanyaların yayıldığı önemli mecralar olabilir fakat aynı zamanda yanıltıcı bilgilerin, kutuplaşmanın ve siyasi fanatizmin de yükseldiği alanlar olabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre, gençler genellikle kendi görüşlerini yansıtan kaynaklardan bilgi almayı tercih etmektedir, bu da objektif bir bakış açısının kazanılmasını zorlaştırmaktadır. Bu noktada medya okuryazarlığı eğitimi ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Teknoloji ve Yenilikçi Platformlar

Teknolojinin hızlı gelişimi ve dijitalleşme, Türk gençlerinin siyasete katılımında yeni kapılar açmaktadır. Özellikle blockchain teknolojisi, yapay zeka ve büyük veri analizi gibi yenilikçi araçlar, siyasi süreçleri daha şeffaf, katılımcı ve etkin hale getirebilir. Örneğin blockchain tabanlı oylama sistemleri, seçim süreçlerini daha güvenilir ve ulaşılabilir kılabilir. Yapay zeka algoritmaları, gençlerin siyasi eğilimlerini ve ihtiyaçlarını daha doğru bir şekilde analiz ederek politika yapıcıların daha etkin kararlar almasına yardımcı olabilir.

Ayrıca sosyal medya ve mobil uygulamalar aracılığıyla gençler, sadece bir tık uzaklıkta çeşitli siyasi platformlara ve kampanyalara katılabilirler. Örneğin, “Sesini Duyur” gibi online platformlar, gençlerin toplumsal ve siyasi meseleler hakkında fikirlerini paylaşabilmeleri için güvenli bir alan yaratmaktadır. Bu tür platformlar, aynı zamanda gençlerin kendi siyasi inisiyatiflerini oluşturabilmelerine ve geniş kitlelere ulaşabilmelerine olanak sağlar.

Fakat teknolojinin bu potansiyelinden tam anlamıyla yararlanabilmek için dijital okuryazarlık ve etik konularında da gençleri eğitmek gerekmektedir. Çünkü teknoloji, yanlış ya da etik dışı kullanıldığında toplumsal ve siyasi kutuplaşmayı daha da arttırabilir. Bu nedenle, gençlerin teknolojiyi ve yenilikçi platformları etik ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları, siyasi katılımlarının kalitesini yükseltebilir.

Katılım Yolları ve Fırsatlar

Gençlerin siyasete etkin katılımı için alternatif yolların değerlendirilmesi ve yaratılması, demokratik süreçlerin daha katılımcı ve temsilci olabilmesi adına büyük önem taşır. Burada belediyeler ve yerel yönetimler gençler için önemli bir katılım alanı olabilir. Yerel gençlik konseyleri, mahalle ve semt toplantıları gibi lokal platformlar, gençlerin yaşadıkları çevreyle ilgili kararlar alırken söz sahibi olmalarına fırsat tanır. Yerel politika, gençlerin doğrudan etkilendikleri konuları gündeme taşıma potansiyeli olan, dolayısıyla daha fazla ilgi göstermeleri gereken bir alandır.

Ancak unutulmamalıdır ki siyasi katılım sadece fiziksel mekanlarda değil dijital ortamlarda da mümkündür. Özellikle pandemi döneminin de etkisiyle online toplantılar, webinarlar ve sosyal medya kampanyaları gençlerin politik katılımını arttırmada yeni yollar açmıştır. Bu platformlar sayesinde, coğrafya veya zaman kısıtlamaları olmaksızın çok daha geniş bir yelpazede siyasi etkinliklere katılmak mümkündür.

Gençlerin siyasete katılımlarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek için yasal düzenlemelerin de gözden geçirilmesi gerekir. Örneğin gençler için siyasi partilere üyelik yaşı, yerel yönetimlerde temsil oranları veya seçilme yaşı gibi konular, daha fazla genç bireyin politik süreçlere dahil olabilmesi için optimize edilebilir.

Sonuç olarak Türk gençlerinin siyasete katılımı, sadece bir sorumluluk değil aynı zamanda onların toplumda aktif ve etkin bireyler olabilmeleri için bir fırsattır. Ancak bu fırsatın tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için gençlerin karşılaştığı engellerin aşılması ve onlara daha fazla katılım yolu sunulması gerekmektedir. Bu, sadece gençlerin değil tüm toplumun yararına olacak bir gelişmedir. Fikirtepe bu çerçevede çok önemli hizmetler verecektir.

Fotoğraf: Ozan Şafak


*Yazılar, yazarlarının sorumluluğundadır, Fikirtepe‘nin kurumsal politikasını yansıtmayabilir.

Visited 74 times, 1 visit(s) today

Close