9:26 pm Dünden Bugüne Siyaset

Türkiye’de Siyasi Akımların Filistin’e Bakışı | Emrah Gülsunar & Nurettin Kalkan

Dünden Bugüne Siyaset’te Emrah Gülsunar ve Nurettin Kalkan Türkiye’deki Siyasi Akımların Filistin Meselesine Bakışını konuşuyor!

Visited 22 times, 1 visit(s) today

Close