9:46 pm Dönence

Adım Türkiye, Mahlasım Tanpınar | Gizem Magemizoğlu, Dr. Adem Yılmaz, Ali Lidar | Dönence #16

Adım Türkiye, Mahlasım Tanpınar | Gizem Magemizoğlu, Dr. Adem Yılmaz, Ali Lidar | Dönence #16

Dönence, Türkiye’nin yapı taşı edebiyatçıları konuşmaya devam ediyor. Tanpınar’ın satırlarında Türkiye’nin ruhu, Şark’ın bekleyişi, geçmişin özlemi yatıyor.

Visited 16 times, 1 visit(s) today

Close