7:33 pm Beynelmilel Münasebetler

Siyasal İslamcılık | Bekir Ali Yüksel & Menderes Çınar | Beynelmilel Münasebetler #12

Bekir Ali Yüksel, Beynelmilel Münasebetler'in bu bölümünde Prof. Dr. Menderes Çınar ile siyasal İslamcılığın oluşumu, gelişimi ve mevcut durumuna odaklanıyor.
Bekir Ali Yüksel, Beynelmilel Münasebetler’in bu bölümünde Prof. Dr. Menderes Çınar ile siyasal İslamcılığın oluşumu, gelişimi ve mevcut durumuna odaklanıyor.

Bekir Ali Yüksel, Beynelmilel Münasebetler’in bu bölümünde Prof. Dr. Menderes Çınar ile siyasal İslamcılığın oluşumu, gelişimi ve mevcut durumuna odaklanıyor.

Visited 18 times, 1 visit(s) today

Close